Om historielaget, Gjerstad kommune og Niels Henrik Abel

Gjerstad Historielag skaper engasjement rundt bygdas historie med dokumentasjon og formidling.  

Gjerstad Historielag ble stiftet 20. april 1941.
Klikk her for oversikt over styremedlemmer og kontaktinfo.
Vedtekter.
Visjon og strategi.
Personvernerklæring.
(Oppdatert 1. mai 2018).

Litt om Gjerstad kommune

Gjerstad kommune ligger helt øst i Aust-Agder. Nabokommunene til Gjerstad er Risør, Kragerø, Drangedal, Nissedal og Vegårshei. Det er kort vei til fjell og vidde, kun en halvtimes kjøretur til svaberg og hav og et mangfold av fritidsaktiviteter. Gjerstad stasjon og nær avstand til hovedfartsåren på E-18 gjør Gjerstad lett tilgjenglig både med tog, buss og bil. Størsteparten av bebyggelsen ligger rundt Gjerstad-vassdraget. Tettbebyggelsen er lokalisert rundt Gjerstad kirke og på Brokelandsheia, Fiane og Sunde. Gjerstad kommune har et innbyggertall på ca 2.500 personer. Kommunens areal er på 323 kvadratkilometer. Landskapet består av skogdekkede åser, attraktive hei områder med mange interessante kulturminner. Høyeste punkt er Marishei, 572 m.o.h. Det er ett langt og attraktivt nett med merkede turløyper og strålende skiløyper som Gjerstad Idrettslag kjører opp hver vinter (link til Havrefjell turlag). Aktiviteten i de frivillige lagene og foreningene er stor.

De fleste sysselsatte i Gjerstad kommune arbeider i mekanisk industri og servicenæringer. Mange er også ansatt i kommunal og offentlig virksomhet. På grunn av kommunens sentrale beliggenhet er det mange jobbpendlere til nabokommunene. Skogeierne har stadig noe skogavvirking, flere driver fremdeles aktivt jordbruk og annen småindustri.
Gjerstad er også stasjon på Sørlandsbanen og ny stasjon planlegges på Brokelandsheia med sammenkopling med Vestfoldbanen i Porsgrunn. Allerede er det ca 300 ansatte fordelt på 30 virksomheter i det nye senteret som bygges opp på Brokelandsheia.

På tettstedet Fiane var Egeland gamle jernverk i drift i perioden 1706-1885. Boliger fra driften ligger fremdeles her. Flere boliger og bygg er restaurert og er i bruk. Den gamle Holmen gård  ble bygget opp på 1800 tallet med omfattende skogdrift og jordbruk. Gården er en attraksjon og vel verdt ett besøk. Like ved finnes ett offeralter fra hedensk tid. Nåværende Gjerstad kirke, den tredje her, er en bindingsverkskirke fra 1848. Den ble restaurert ved 150-årsjubileet i 1998 og framstår nå slik den opprinnelig ble bygget. Matematikeren Niels Henrik Abel hadde sin oppvekst i Gjerstad. En tur på Abelstien er både en fin natur - og kulturhistorisk opplevelse.
Litt om Egelands Verk.

Litt  eierhistorikk på Holmen Gård
 

Oversikt over mottagere av St. Olavs orden, Krigskorset, Kongens fortjenstmedalje, Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste, Borgerdådsmedaljen, kommunens hederspris, kommunens vernepris, fylkeskommunens vernepris, kulturprisen og æresmedlem i Gjerstad Historielag. (oppdatert pr. november 2018).
 

Kongelig besøk i Gjerstad i perioden 1935 - 2017
 

Niels Henrik Abel - 1802-1829

Niels Henrik Abels korte, men dramatiske liv starta for vel 200 år sida, nærare bestemt den 5. august 1802, abel truleg på staden Nedstrand ved Stavanger. Faren het Søren Georg og var prest i nabosognet Finnøy. Også farfaren hadde prestestilling i bygda Gjerstad i Aust-Agder. Han døde året etter at Niels Henrik var fødd, og Søren Georg blei då utnevnt som etterfølgar. Familien flytta dermed til Gjerstad der borna voks opp.

I linkane nedanfor (klikk på den blå teksten) kan du lese meir om den verdskjende matematikaren, eller kanskje bli med oss ein tur på Abelstien.

Norsk/Norwegian: Niels Henrik Abel vart fødd 5. august 1802 på Finnøy i Ryfylke.

Engelsk/english: Niels Henrik Abel was born august. 5. 1802 at Finnøy in Ryfylke.

Bli med oss ein tur på Abelstien!

Follow the Abel Track and learn more about our local history!

Gjerstad hyller Abel - minneutstilling i 2002 - dukkene.

Bysten av Abel. Les mer i Menighetsbladet nr. 2/1958

Niels Henrik Abel - liv og virke (film, lenke fra NRK)

Nyhet fra igjerstad.no

  
Sist oppdatert: 16. august  2016.

Søk

Handlekurv

Totalt: 0.00 kr
Handlekurven er tom.

Bli medlem!

For å melde deg inn i Gjerstad historielag, klikk her.

Lik oss på Facebook