Torstein Skaali til minne

6. januar, 2016To gode venner

I 2016 vil Gjerstad Historielag markere sitt 75 års jubileum.  En stol blir stående tom - Kapteinen har mønstret av. 

I mange tiår har Torstein Skaali vært den drivende kraften i Gjerstad Historielag.  Det var han som bygde opp historielaget til å bli 
et av Gjerstad største lag, samtidig ble han et ikon langt utenfor Gjerstads grenser.  Med sin kunnskap, medmenneskelighet og 
fortellerevne samlet han flere hundre personer på årsmøtene i historielaget. Spesielt var han opptatt av enkeltmennesket, og det var ikke få hverdagshelter han klarte å få fram i  sin spalte «Glimt fra
lokalhistoria» i Aust Agder Blad.  Her skrev han i mange år tre ukentlig artikler som var spekket med god lokalhistorie skrevet 
på en frodig gjerstaddialekt.  Artiklene har i ettertid blitt gitt ut i 7 bind.  Et viktig bidrag til Gjerstads kulturhistorie!

Gjennom sitt politisk arbeid i bl.a. Gjerstad Høyre og tillitsverv i banken viste han sitt store samfunnsengasjement.  Sitt 
pågangsmot og engasjement for bygda viste han også til fulle når han raskt tok initiativ mot at Almuestaua skulle rives.  
På tross av et enstemmig kommunestyrevedtak for rivning, klarte han sammen med et fåtall andre å redde den viktige kultur-
historiske bygningen.

Nærbutikken på Kongsnes var en samlingsplass for mange, og mang ei historie har blitt fortalt både foran og bak disken.  
Vesla og Torstein var rause mot de som hadde lite.   

Gjerstad Historielag har i dag en solid økonomi.  Dette skyldes i stor grad Torsteins iherdige innsats og kremmerinstinkt!  
Arven etter Ivar Byholt ble på vegne av historielaget forvaltet på en imponerende måte.  

Torstein var en av de første som fikk Gjerstad kommunes kulturpris i 1987.

I 2013 mottok han velfortjent Kongens fortjenestemedalje for sin samfunnsnyttige innsats.

Han har vært til stor inspirasjon for oss som er interessert i lokalhistorie, og vi vil minnes han med stor respekt.
Torstein, du var en person som vil bli stående som en bauta i årene fremover og vil bli savnet av mange.
Vi lyser fred over ditt minne!
Helge Dalen

Bildetekst: Olav Ulltveit-Moe (bak) skryter av sin kollega Torstein Skaali. Sammen har de forfattet artiklene i den nye boka fra
Gjerstad historielag. Lanseringen foregikk på Vestiøygard i Drangedal.

Søk

Handlekurv

Totalt: 0.00 kr
Handlekurven er tom.

Kategorier

Nyhetsarkiv

Bli medlem!

For å melde deg inn i Gjerstad historielag, klikk her.

Lik oss på Facebook