• Brokelandsheia
  • Gjerstadbygda
  • Holmen Gård
  • Egelands verk
  • Gjerstadbygda
  • Gjerstad prestegård

Siste nytt

God oppslutning om høstmøte

29. november, 2023

Omring 80 personer tok veien til Abel skole da historielaget arrangerte sitt tradisjonenelle Høstmøte som ble ledet av lagets leder, Vigdis Haugeto Strat.
Svein Brekka presenterte sin nye bok, Bjynnustad - Melaas  Penny.
"Strannakameratene" fra Tvedestrand underholdt.
Finn Einar Isaksen holdt et interessant foredrag om stadnavn.
 

FØR I TIDA 2023 ER NÅ KOMMET

6. november, 2023

For 26. gang er nå Før i tida, Gjerstad Historielags årsskrift kommet. Heftet vil bli lansert på Historielagets høstfest på Abel skole 19. november. Da er det bare å komme. Det blir anledning til å kjøpe heftet der, kr, 200. Bladet vil så bli lagt ut på ulike utsalgssteder i Gjerstad og også i nabokommunene. Den vil også bli å få kjøpt på historielagets webshop. Vårt håp er at bladet vil bli kjøpt og lest.

Nytt fra styret

1. november, 2023

Styret hadde møte torsdag 26. oktober. Av saker nevnes planlegging av høstmøtet som skjer søndag 19. november kl 16:00 på Abel skole.
Finn E. Isaksen kommer og holder foredrag over temaet stadnavn
Modellen av Eikelandsverk som befinner seg hos Helge Dalen ble bestemt gitt vederlagsfritt til Helge Dalen. Styreleder og kasserer, Vigdis og Kristen, erklærte seg inhabile og deltok ikke når denne saka ble behandlet.
Det er flere prosjekter i historielaget som ikke er sluttført. Her nevnes stadnavn, gårds- og slektshistorie og kulturhistoria. Alle prosjektene er viktige for historielaget og bygda. Historielaget bestemte seg for å arbeide videre med stadnavnprosjektet og la de andre ligge i bero.
Historielaget bestemte seg for å delta på julemarked i Torbjørnshall den 3. desember.
Det var kommet nabovarsel på bygging av stall på Holmen Gård. Styret har ingen spesille innvendinger mot det, men vil minne om betingelser fremført tidligere.
Etter at de ordinære styresakene var behandlet, var det omvisning i mimrekroken og den "Gamle skulestaua" i Aktivietshuset.

Søk

Handlekurv

Totalt: 0.00 kr
Handlekurven er tom.

Bli medlem!

For å melde deg inn i Gjerstad historielag, klikk her.

Lik oss på Facebook